#BirthdayPhotography #FamilyPhotography #babyturnstwo #Singapore

Photo by @RandyTann @LoveLens_RnD